Product Image

DeLaval DelPro™ Interaktivt datadisplay

DelPro™ Interaktivt datadisplay er den ultimate melkestall-applikasjonen som gir deg et ektra sett øyne og ører under melkingen. Det interaktive datadisplayet er der for å hjelpe deg med å optimalisere driften av dine kyr ved å presentere statusen til alle kyr som melkes på hvert melkepunkt i melkestallen eller karuasellen.

  • Melkemengde i sanntid
  • Umiddelbar oversikt over kyr med avvik i melkemengde
  • Intuitivt talebeskjedsystem
  • Full oversikt over kyr som melkes
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

DeLaval DelPro™ Interaktivt datadisplay

Fordeler

Sanntidsoversikt

DelPro™ Interaktivt datadisplay viser melkemengde i sanntid per ku, inkludert forventet melkemengde dette gir deg den nødvendige oversikten i melkestallen over kyrne dine med avvikende ytelse eller avspark; vist med ulike fargekoder, og bragt til din oppmerksomhet gjennom talebeskjed.

Umiddelbar sortering

Du har full oversikt over alle kyr som melkes i melkestallen - dette gir deg mulighet til å sortere kyr umiddelbart når du har blitt varslet, eller at du har observert en ku med avvik.

Talebeskjed

Fleksibilitet til å være nærme eller langt unna skjermen, og fortsatt ha all nødvendig informasjon med det ekstra intuitive talebeskjedsystemet.

DeLaval DelPro™ Interaktivt datadisplay

Kompatibelt med

DelPro™ Interaktivt datadisplay er enda en av de kraftfulle applikasjonene som presenterer informasjonen samlet og analysert av DelPro når du trenger den mest. I tilfellet for det interaktive datadisplayet er det når du melker. Enten du melker med karusell eller melkestall - DelPro Interaktivt datadisplay gir deg fullstendig oversikt over hver eneste ku når den går gjennom melkingsprosessen. Og med muligheten til å koble til opptil fire kameraer kan du forsikre deg om at du ikke har noen blindsoner.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser