DelPro™ Biomodeller som støtter bedre beslutninger

DeLaval DelPro™ er det mest effektive verktøyet vårt for gårdsstyring, takket være DeLaval sine egne avanserte biomodeller, som driver dataanalysene og som gjør at du kan ta effektive beslutninger.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Hva er en DelPro biomodell?

DeLaval kan lage prognoser basert på daglige og historiske data. Det gjør vi ved å lage nøyaktige modeller av utdata om biologiske faktorer og oppførsel, som vi kaller biomodeller. DeLaval sine modeller er unike og du kan bruke dem ved hjelp av DelPro. Informasjonen i modellene presenteres ofte i form av indekser – du angir en grense som viser deg når ytelsen er over eller under forventet resultat. Slik kan vi bruke biomodeller til å gi deg et tydelig øyeblikksbilde av kyrs ytelse, reproduksjonsstatus eller helse, ofte før de synlige tegnene dukker opp.

DelPro™ Biomodeller som støtter bedre beslutninger

Fordeler

DeLaval mastittpåvisningsindeks (MDi)

DeLaval mastittpåvisningsindeks (MDi) er et unikt verktøy utviklet av DeLaval, der flere data kombineres for å gi deg et tall som er en tidlig indikasjon på helsestatusen til hver enkelt ku. Slik kan du svært enkelt vurdere kua, gruppen eller hele besetningen for å finne ut om noen dyr trenger kontroll eller behandling. MDi bruker ingen kjemikalier og verktøyet analyserer flere parametre for å kunne generere bedre varsler, som i sin tur muliggjør raskere styring for å unngå jurhelseproblemer og mastitt. DelPro beregner MDi-indeksen for hver ku, ved alle melkinger, og bruker dataene slik at det blir enklere å oppnå bedre helseresultater.

DeLaval holdvurdering BCS

DeLaval holdvurdering BCS er et fullt automatisert holdvurderingssystem som eliminerer gjetning og unøyaktigheter ved manuell vurdering av kyrs hold. Denne 3D-kartleggingsteknologien genererer data som kan varsle om holdendringer før de blir synlige, når de analyseres med en annen eksklusiv DelPro biomodell. Slik kan du handle raskere for å forhindre fremtidige problemer. Disse varslene presenteres som to og fire ukers avvik; kombinert med produksjonsnivå, laktasjonsnummer og laktasjonsstadium for å komme til en handling.

DelPro™ Biomodeller som støtter bedre beslutninger

Kompatibelt med

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser