Bedre beslutninger for bedre fôringseffektivitet

Fôr utgjør en stor andel av kostnadene i forbindelse med melkeproduksjon. Vi forstår ditt behov for å fôre kyrne på en kostnadseffektiv måte.

  • Implementer kraftfôrstrategier fra kalving til kalving
  • Overvåk dyrenes fôrinntak
  • Forbedre din fôringseffektivitet
  • Fôr kontrollert
  • Utvikle fôringsstrategier ytterligere med holdvurderingskamera BCS
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Fôret utgjør en stor del av kostnaden for melkeproduksjonen. DeLaval DelPro™ er et nøkkelverktøy for å sikre at fôrrasjonen er riktig, slik at du kan produsere mer med lavere kostnad.

Bedre beslutninger for bedre fôringseffektivitet

Fordeler

Fôringsstrategi

Kyras behov endrer seg i de ulike delene av laktasjonsperioden. DelPro gjør at du raskt, sikkert og nøyaktig kan tilpasse fôret i samsvar med disse endringene. Det betyr en kontinuerlig justering av basisrasjonen og styring av tilleggsfôr for å sikre dyrevelferd, produktivitet, fruktbarhet og lengre levetid. DelPro gjør det mulig å legge opp en kontrollert strategi og gjennomføre den for forskjellig antall laktasjonsdager, produksjonsnivå, grupper eller laktasjonsnummer.

Overvåking

Vi har oversikt over alle dyr som ikke eter fôrrasjonen som har blitt tildelt dem, ofte på grunn av helseproblemer. DelPro løfter raskt frem disse dyrene ved å lage rapporter med fôropptakshistorikk på ku- og besetningsnivå. Dette i kombinasjon med et 365 dagers diagram som viser fôropptak, gjør at du enkelt får oversikt over næringsopptak på besetnings-, gruppe og dyrenivå.

Kostnadseffektivt

Lønnsomhet krever at du holder nøye øye med fôreffektiviteten. Derfor har vi laget lettleste oversikter som viser gårdsytelsen med en «ovenfra og ned»-tilnærming. Basert på fôropptak, fôrkostnad, produksjonsdata og melkepris gir DelPro en tydelig oversikt over fôreffektiviteten på besetnings-, gruppe- og dyrenivå. Det gjør at du også kan lage budsjetter og modeller for fremtidige scenarier. Sammen med DeLaval Optimat™ kan du blande, fordele og justere grovfôr- og kraftfôrrasjonen.

Kraftfôrstyring

Hvis du gir dyrene tilleggsfôr, vet du at det kan være fare for at de får for mye kraftfôr. DelPro hjelper deg med å gi kyrne nøyaktige og sikre rasjoner. Du bestemmer hvor mye fôr ei ku skal få ved hver fôring, og hvor raskt fôret skal mates ut. DelPro bruker informasjonen til å sette grenser for mengde pr. besøk, overføring til neste dag og timekvalifikasjon.

Holdvurdering (BCS)

Regelmessig og nøyaktig overvåking av alle kyrs holdvurdering er viktig for at du skal kunne tilpasse fôrstrategien til rett tid. Det er nøkkelen til konsekvent, pålitelig produksjon, lengre levetid og reproduksjonsresultater. Ved å ta i bruk DeLaval holdvurdering (BCS), kan du automatisk registrere nøyaktige og konsekvente holdvurderingspoeng for alle kyr, ved hver melking, hver dag. Denne 3D-kartleggingsteknologien genererer data som kan varsle om holdendringer før de blir synlige, når de analyseres med en annen eksklusiv DelPro biomodell. Slik kan du handle raskere for å forhindre fremtidige problemer.

Vis mer

Bedre beslutninger for bedre fôringseffektivitet

Kompatibelt med

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser