Bedre beslutninger for bedre dyrehelse

Vi deler din lidenskap for å sikre at dyrene dine er sunne og at du har kontroll på melkekvaliteten.

  • Komplett oversikt over alle dyrehelsehendelser
  • Kombinert helsedata - indeksert
  • Forbereder deg til veterinærbesøk
  • Strukturer dine beslutninger og handlinger på best mulig måte
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Reaksjon er avgjørende

Friske dyr er nøkkelen til god melkekvalitet, stor melkemengde og bærekraftig drift med utmerkede reproduksjonsresultater hele levetiden.

Jo raskere du stiller diagnose og behandler et helseproblem, jo raskere vil tilfriskningen være og produktiviteten påvirkes mindre. Derfor er DelPro utformet slik at det raskt leverer nøyaktig informasjon om dyrehelsen.

Bedre beslutninger for bedre dyrehelse

Fordeler

Nøyaktige registre

Du bør ha nøyaktige behandlingsregistre. DelPro gjør det enklere og raskere å registrere, lagre og dele informasjonen. DelPro er konstruert for at det skal være så enkelt som mulig å ta skrittet fra diagnose til behandling. Du kan definere spesifikke behandlingsprotokoller med nøyaktig informasjon om medisiner og tiltak for hver enkelt diagnose. Når behandlingshendelsen legges til, mottar du varselrapporter om behandlinger som må utføres, melkeutskillelse og utrangering av dyr. Med ett museklikk kan du også registrere at du har utført de foreskrevne oppgavene.

Automatisk melkeutskilling

Hvis du bruker et melkesystem fra DeLaval, bruker DelPro de registrerte konduktivitets- og blodnivådataene til å måle melkekvaliteten. Når det oppstår avvik, varsles du umiddelbart. Hvis du ønsker det, vil VMS™ V300 automatisk skille ut melk slik at den ikke havner i kjøletanken. Ved melkestaller eller melkekaruseller fjernes melkeorganet automatisk.

Sensorintegrering

Nå finnes det sensorer som måler LDH, BHB, progesteron, SCC, blod, aktivitet og holdvurderingsverdi nøyaktig og automatisk. Hvis sensorene integreres med de analytiske egenskapene til DelPro, varsles du ofte om problemene før de blir synlige. Du får bedre informasjon, raskere slik at du kan ta bedre beslutninger.

Kombinert helse-biomodell

DelPro sin Cow Monitor gir deg en helseindeks for hver enkelt ku. Indeksen er en oppsamlingsverdi som inneholder mange typer opplysninger som vi registrerer hver dag, slik at det er mulig å presentere ett tall som gir et øyeblikksbilde av helsetilstanden til hver enkelt ku. Dermed kan du raskt oppdage helseendringer på individnivå og hvilke kyr som krever ekstra oppmerksomhet.

Melkekvalitet

Med DelPro Farm Manager kan du definere hvor stor innvirkning hver ku skal ha på celletallet (SCC) i melketanken, slik at du kan beregne de økonomiske konsekvensene av å ekskludere visse kyr. Vi lover å støtte deg med konsekvent besetningsstyring, automatisk og til riktig tid.

Helseprotokoller

DelPro sine funksjoner for veterinærbesøk (Vet Visit) og vaksineringsprotokoll (Vaccination Protocol) gjør at du kan maksimere effektiviteten ved veterinærbesøk. Arbeidsrutinene dine kombinert med alla dyredata, genererer automatisk lister som angir dyrenes planlagte veterinærtilsyn. Om du må vaksinere, klauvskjære eller gjøre drektighetssjekker, har du alltid mulighet til å angi kriterier i dyrehelsemodulen slik at du aldri overser kyr som må kontrolleres.

Vis mer

Bedre beslutninger for bedre dyrehelse

Kompatibelt med

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser