Bedre beslutninger for bedre melkeproduksjon.

Vi ønsker å legge forholdene til rette slik at du kan utnytte gårdens fulle potensiale for melkeproduksjon.

  • Detaljert produksjonsytelse for dyret, gruppen og besetningen
  • Sanntidsinformasjon om melkingen lett tilgjengelig
  • Planlegg for fremtiden
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Melkingen er sannhetens øyeblikk for melkebruk.

Alle oppgaver, alle handlinger, alle planer – resultatet måles alltid etter melkens kvalitet og mengde. Det gjelder uansett hvilket system du bruker, fordi alle melkesystemene fra DeLaval kan utnytte applikasjoner med DeLaval DelPro™ i driften.

Bedre beslutninger for bedre melkeproduksjon.

Fordeler

Planlagt melking – DeLaval DelPro™ interaktiv datavisning

DeLaval-systemer med melkekaruseller og melkestaller er utstyrt med sensorer som registrerer når kyrne går inn i systemet, blir melket og går ut av systemet. Vi kombinerer alle dataene og presenterer dem ved melkingen i form av varsler som gjør at du kan maksimere mengden og kvaliteten på melken som kommer på tanken.

Detaljert produksjonsytelse for dyret, gruppen og besetningen

Våre melkemålere registrerer hele tiden melkemengder, melkestrømmer og hvor lenge spenekoppene sitter på ved melkingen. De nøye registrerte dataene slås sammen på gruppenivå, slik at du får innsyn i ulikhetene i produksjons- og effektivitetsytelse på tvers av gruppene i besetningen.

Melkeeffektivitet

Oversiktspanelet for melkeeffektivitet i DelPro Farm Manager gir deg raskt overblikk over effektiviteten til melkesystemet: antall kyr melket pr. time, rotasjoner og/eller grupper som er melket og melkemengden for hele melkeøkten. Enkle fargeindikatorer kan gjøre deg oppmerksom på endringer i ytelsen. Du får også raskt og enkelt tilgang til ytterligere informasjon som du kan bruke til å korrigere ytelsen.

Frivillig melking – DeLaval InControl™

Når du bruker et system for frivillig melking som DeLaval VMS™ V300, er det helt avgjørende at du har tilgang til rapporter i sanntid, hele døgnet. Derfor er DelPro utviklet med en live-modul som kontinuerlig gir deg oppdatert informasjon om hele besetningen. Uansett hvilket melkesystem du bruker, er muligheten for å hente frem live sanntidsdata ved melkingen, en nøkkelfunksjon i DelPro. DelPro-grensesnittet lar deg også raskt registrere hendelser eller observasjoner slik at informasjonen kan lagres og brukes av DelPro. Når du kommer tilbake til kontoret, kan du gå gjennom nøyaktige data i DelPro Farm Manager for å evaluere og forbedre melkeeffektiviteten.

Sanntidsinformasjon om melkingen

Hvis kyrne melkes hele døgnet, passer ikke en standard statisk rapport inn i det daglige arbeidet. Derfor har vi utformet en live plattform med et verktøy som gir deg en strukturert oversikt over alle kyrs melkestatus i sanntid. Det er nøkkelen i effektiv overvåking av besetningen og hver enkelt ku, uansett hvilken laktasjonsstatus den har.

Planlegg for fremtiden

Vi forstår at det er viktig å planlegge fremtiden. Det kan være vanskelig å forutsi produksjonen, spesielt uten en krystallkule som sier nøyaktig hvor mye melk som vil bli produsert de kommende månedene. Akkurat det blir mulig ved å evaluere hvordan forbedringer i reproduksjon eller endringer i utrangering påvirker antall melkekyr i fremtiden. Med utgangspunkt i nøyaktige data om dyreproduksjon og reproduksjon, kombinerer DelPro denne informasjonen på besetningsnivå og lager prognoser for melkeproduksjonen de kommende månedene. Vi forstår at driften på melkebruk kan være i stadig endring, og vi tilbyr deg derfor fleksibiliteten til å undersøke hvilken innvirkning det har på produksjonsnivået per måned, når det skjer slike endringer. For eksempel kan det være å redusere kalvingsintervallet fra 420 til 390 dager.

Vis mer

Bedre beslutninger for bedre melkeproduksjon.

Kompatibelt med

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser