Bedre beslutninger for bedre effektivitet

Å kunne ta raske beslutninger om hva du skal gøre på gården din er kritisk for en effektiv drift. Vi tror at den eneste måten å oppnå full kontroll er ved å ha hele gården med melking og sensorer samlet på ett sted.

  • Mer effektiv arbeidstid
  • Full oversikt
  • Fullstendig informasjon om melkeprosessen
  • Overvåk dine tilkoblede systemer og sensorer
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Oppnå mer med mindre

Oppnå mer, med mindre; det har alltid vært en utfordring. DeLaval DelPro™ gir deg tilgang til et nytt rapporteringsog analyseringsnivå som gjør at du kan håndtere den utfordringen.

Bedre beslutninger for bedre effektivitet

Fordeler

Sammenligne gruppeytelse

Tiden er en begrenset ressurs – vi forstår at du kanskje ikke har tid til å analysere alle dyrene hver dag. Vi tror på en ovenfra og ned-tilnærming når du skal analysere besetningsdataene. Ved å starte med analysen av ulike dyregrupper, vil du få et tydelig bilde av om et avvik gjelder hele besetningen.

Overvåkingsbilde

DelPro tilbyr et oversiktsbilde der du raskt får innblikk i ytelsen på gården og statusen for oppgavene du har definert. Det er en enkel, visuell presentasjon av nyttig, håndfast informasjon om effektiviteten til dyrene, medarbeiderne og utstyret på gården. Her får du også et tydelig øyeblikksbilde av melkeeffektiviteten og reproduksjonsdata – alt i et enkelt, oversiktlig format.

Alt om melkingen

DeLaval melkesystemer er utstyrt med en rekke sensorer som registrerer kyrne som går inn i karusellen, går ut av melkestallen og mange arbeidstrinn som utføres ved melkingen. I stedet for å presentere en rekke datapunkter som sensorene registrerer, kombinerer DelPro alle nyttige data og konverterer dem til informasjon om ytelse. Informasjonen kan brukes til å forbedre rutinene, kutrafikken og effektiviteten i arbeidet.

En oversikt

Vi ser ikke på gården kun som en samling beslektede aktiviteter og produkter som vi skal støtte – gården er et system. Som alle typer systemer, fungerer det aller best når alle komponentene bidrar til helheten. Dét er oppgaven til DelPro. Verktøyet integrerer alle data som samles inn på gården og bruker dem til å lage et helhetsbilde av effektiviteten – og samtidig får du informasjon om hva du kan gjøre for å forbedre denne. DelPro gir deg en mengde med rapporter, analyser, varsler og forslag til tiltak.

Systemovervåking

Samtidig som DelPro overvåker og lager rapporter om helsetilstanden og ytelsen til dyrene, kan verktøyet også lage detaljerte effektivitetsrapporter for teknologien på gården. Det vil si varsler som angir redusert ytelse, samt servicetimere, bytte av spenegummi og hvor lang tid det tar å kjøle ned melken fra DeLaval VMS™ V300.

Sikker tilgang

Vi vet at du ikke valgte å bli melkebonde fordi du ønsket å bruke mer tid på å konfigurere rutere og internettilgang. Derfor har vi utviklet DelPro fjernoppkobling, slik at du ikke trenger bry deg om teknologien. Det er konfigurert og konstruert med svært kraftig, pålitelig nettverksutstyr. Det inneholder en sikkerhetspakke som beskytter nettverket på gården mot virus, skadelig programvare og spionprogrammer slik at du kommer raskt i gang.

Automatiske beslutninger

DelPro styrer utskillergrindene slik at de automatisk velger kyr ut fra kriteriene du har angitt. Du velger når kyr skal skilles ut, basert på data sensorene har registrert. Slik vil kyrne være klare for kontroll når du ønsker. For eksempel kan kyr med lav aktivitet, noe som kan være en indikasjon på et helseproblem, sorteres ut for veterinærkontroll.

Vis mer

Bedre beslutninger for bedre effektivitet

Kompatibelt med

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser