Bedre beslutninger for bedre reproduksjon

Vi forstår at suksessen av din drift avhenger av din mulighet til å få dyrene dine drektige - dette starter med å finne dyrene dine som har brunst. Dernest handler det om å ta de beslutningene på besetnings- og individnivå som lar deg øke reproduksjonen.

  • Fullstendig oversikt over din besetnings reproduksjon
  • Finne dyrene dine som har brunst på en effektiv måte
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Melkeproduksjon er ikke mulig uten muligheten til å styre reproduksjon, og vellykket reproduksjon handler helt og holdent om timing.

Det innebærer at du er avhengig av tilgang i «sanntid». Du er også avhengig av at informasjonen presenteres slik at du enkelt kan se hva som må gjøres for å nå reproduksjonsmålene.

En av de viktigste oppgavene til DelPro er å hjelpe deg med denne utfordringen. Det gjelder ikke bare innsamling av data eller det å lage biomodeller, men også å presentere den viktigste informasjonen til riktig tid, i et brukervennlig format, slik at du kan ta de beslutningene som krever færrest mulig insemineringer for at kyrne skal bli drektige til ønsket tid.

Bedre beslutninger for bedre reproduksjon

Fordeler

Gård

Du definerer målsettingene og tallene du vil oppnå, DelPro lar deg sammenligne resultatene mot disse målene. Du kan også måle ytelsen mot andre gårder med lignende målsettinger. Ved å se på oppsummeringsrapportene for besetningen og reproduksjonen, vil du få frem antall og type reproduksjonshendelser for det siste året. Slik finner du raskt frem til hvilke områder du kan forbedre. Det kan være drektighetshyppighet, drektighetsprosent eller hvor mange kyr som kalver hver måned. Med DelPro kan du gjennomføre endringene som kreves for å oppnå resultatene du ønsker.

Besetning

Visuelle presentasjoner av besetningsdataene gjør at du raskt og enkelt kan se mønstre, som en liste med tall ikke kan illustrere like godt. Det unike diagrammet for reproduksjonsfordeling i besetningen og det tilpasningsbare punktdiagrammet, lar deg vise hele besetningen eller gruppene du ønsker å vise, på én og samme skjerm slik at du raskt får oversikt. På diagrammene fremheves straks enkeltkyr som trenger tilsyn, trender som krever handling eller analyser av strategien og resultater.

Ku

Reproduksjonsprosessen hos ulike kyr skjer i ulikt tempo. Det betyr at du må være klar over, og sette inn de nødvendige tiltakene, for hvert enkelt dyr til akkurat riktig tid. DelPro reproduksjonsvarselrapport er kjernen i reproduksjonsstyringen. Med kombinasjonen av nøyaktige data fra hvert enkelt dyr, filtrert mot dine produksjonsmålsettinger og analysert i samsvar med standard driftsprosedyrer, vil rapporten angi tydelige, strukturerte oppgaver, slik at du kan gi hver ku den oppmerksomheten som kreves for å sikre en punktlig og kostnadseffektiv drektighet.

Den optimale løsningen for reproduksjonsstyring

Ved å velge til DelPro™ aktivitetsmåler til besetningsstyringen, får gården den optimale støtten for reproduksjonsstyring. DelPro bruker data som registreres av aktivitetsmålerne, til å utføre avanserte statistiske analyser av kuas bevegelser i løpet av dagen. Disse bevegelsesdataene sammenlignes med data for forventede bevegelser og det lages en modell og prognose av kuas brunststatus. Når vi kjenner kuas aktuelle bevegelsesmønster, er det også mulig å lage en prognose for helsetilstanden. Færre bevegelser indikerer et potensielt helseproblem.

Vis mer

Bedre beslutninger for bedre reproduksjon

Kompatibelt med

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser