Fôring

Fôring utgjør den største kostnaden i melkeproduksjon. Å optimalisere fôringen er derfor en lønnsom investering - en investering som kan forbedre produktivitet og helse, og samtidig redusere miljøpåvirkningen. DeLaval tilbyr systemer og produkter som forbedrer effektiviteten av fôring og dyreproduktivitet, uansett hvilken strategi du velger eller hvordan gården er planlagt.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser