Kalvefôring

Automatiske fôringssystemer reduserer tiden som som går med til arbeidsintensiv jobb, og frigir tid til å konsentrere seg om viktige oppgaver som fôrinntak og dyrevelferd.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser