DeLaval kalvefôring

Lønnsom melkeproduksjon er avhengig av sunne kyr med høy avling. Siden dagens kalver er morgendagens høyytelseskyr, kan måten du oppdretter dem utgjøre hele forskjellen. Kalver som er sunne og raskt voksende, vil belønne deg ved å bli høykapte kyr som er produktive i mange år.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

DeLaval kalvefôring

Produkter

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser