Product Image

DeLaval kalvefôringsautomat CF150X

DeLaval kalvefôringsautomat CF150X kombinerer en melkestasjon med en helintegrert kraftfôrstasjon. CF150X finnes også med to melkestasjoner. CF150X styres av fôrprosessoren FP204X som gjør det mulig å legge opp fôringsplaner for grupper av kalver.

  • Gir grunnlaget for friske kalver
  • Har høy kapasitet og et effektivt fôringsprogram
  • Mer tid til å gjøre andre ting på gården
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

DeLaval kalvefôringsautomat CF150X

Fordeler

Gir grunnlaget for friske kalver

Sterke, friske kalver er en forutsetning for lønnsom melkeproduksjon. For å sikre gode resultater i fremtiden må du sørge for at dyrene får riktig fôring fra starten av. Friske kalver vokser opp til fruktbare kviger som lett får kalver og produserer store mengder melk av god kvalitet. Effektiv styrt kalvefôring gir grunnlaget for friske kalver og kan forebygge fremtidige problemer i besetningen. Friske kalver i god vekst gir minimale kostnader og danner et godt grunnlag for en stabil inntekt på gården. Det beste er å fôre kalvene ofte med små, individuelt tilpassede porsjoner. Denne metoden lar kalvene fordøye fôret skikkelig, fremmer god vekst og reduserer svinn. DeLaval kalvefôringsautomat CF150X gir effektiv fôring av kalvene. Denne robuste og økonomiske løsningen er konstruert for pålitelig og riktig fôring av hver enkelt kalv.

Har høy kapasitet og et effektivt fôringsprogram

DeLaval kalvefôringsautomat CF150X er en økonomisk løsning med høy kapasitet og et effektivt fôringsprogram. Dette robuste systemet gir deg valuta for pengene med samtidig fôring av opptil 100 kalver fra fire ulike fôrstasjoner. Ved behov for høy kapasitet, kan opp til 10 prosessorer kobles opp via DeLaval PC Link mot en PC, og det gis anledning til å legge inn fôringsprogram for opp til 1000 kalver fra en stasjon.

Mer tid til å gjøre andre ting på gården

En datastyrt fôrstasjon er en investering som fort betaler seg. Med prosessoren kan du forhåndsinnstille fôrmengden for hver kalv slik at dyret får akkurat riktig mengde. Med Linkprogrammet kan du styre alle funksjoner i automaten direkte fra én PC. Enkelt og oversiktlig. På denne måten får du mer tid til å gjøre andre ting på gården. Prosessoren kan lett installeres på eller ved stasjonen. Den gjør det lettere å styre besetningen, og den brukervennlige programvaren gjør den daglige fôringen enklere.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser