Gjødseltrykkere

Product Image

DeLaval hydraulisk trykker HTP60

Med DeLavars hydrauliske trykker i tverrkanelen, kan gjødsel overføres til lager uten fare for lekkasje. Trykkeren kan transportere alt fra fast gjødsel til semi-flytende eller flytende gjødsel. Systemet er satt sammen av hydraulisk drevne skraper og en trykkanal.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser