Hydraulisk gitterrenser

Hydraulikkaggregatet driver en sylinder fram og tilbake og trekker gjødsla fram sylinderens slaglengde. Skrapene felles inn når drivskinna skyves tilbake, og felles ut igjen og tar med seg gjødsla når drivskinna trekkes inn igjen.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser