Biosikkerhet

Risiko for smitte reduseres hvis man fjerner fluene fra fjøset og bruker desinfiseringsmiddel på jurkluter og desinfiserer anlegget.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser