Drikkeutstyr

En ku behøver minst tre liter vann for å produsere en liter melk. En høyproduserende melkeku drikker med andre ord over 150 liter vann i døgnet. Fri tilgang til friskt vann er viktig for produksjon, vekst, dyrevelferd og lønnsomhet på gården.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser