Product Image

DeLaval diagonalfront DS

DeLaval diagonalfront DS er utformet slik at åpningene gjør det vanskeligere for dyrene å dra ut fôr, og reduserer dermed fôrspill. DeLaval diagonalfront DS er en skrudd front med et sikkert og lett justérbart design som passer alle dyrestørrelser. Denne holdbare fôrfronten har diagonale rør som skrus fast på over- og underligger. Eteplassene er justérbare fra 190 og oppover. Den diagonale løsningen gjør at fôrfronten kan brukes til mange ulike dyr.

  • Spesielt utviklet for å forhindre svinn
  • Bredden er justerbar fra 300 mm, høyde 861 mm
  • Kan monteres enten vertikalt eller litt lutende over fôrbrettet
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser