Gjerder og grinder

Kyr liker å tilbringe tid i friluft i regn, så vel som sol. Det er ofte lettere å holde oppsyn med brunst og dyrenes bevegelsesmønster når de får bevege seg fritt utendørs. DeLaval tilbyr robuste og sikre grinder og skiller for utendørs bruk.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Gjerder og grinder

Produkter

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser