Klauvbad og klauvspray

Halting kan påvirke melkeproduksjonen og fertiliteten negativt på mange måter. Derfor skal du passe på kyrne klauver. DeLaval har et velutviklet klauvpleiekonsept som sikrer at dine kyr har det bra.

  • Minsker risken for halte kyr
  • Fremmer dyrenes helse
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser