Liggebås

Vi har utformet liggebåsen for optimal komfort. Korrekt utformede liggebåser tillater dyrene å bevege seg naturlig og styrer dem til en god liggeposisjon som minimerer gjødsel i båsen. En ren liggeplassen minsker risikoen for smitte og rene jur minsker også melketiden.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Liggebås

Produkter

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser