Kubørster

Med DeLavals kubørster kan du forsikre deg om at kyrne blir ordentlig røktet. Børstehårene har riktig lengde og fasthet, og stimulerer blodsirkulasjonen. Dette bedrer dyrehelse og produktivitet.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Kubørster

Produkter

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser