Product Image

MU100 bærbar melkeenhet

MU100 er en grunnleggende, bærbar melkeenhet som er lett å håndtere, gir pulsering og har en brukervennlig tilkobling til melkeledning.

  • Utstyrt med en komfortabel skinnebane
  • Elektronisk pulsator eller hydropulsator
  • Rimelig løsning for melkekyr i båsfjøs
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser