Product Image

DeLaval mobil melkeenhet PMU

DeLaval mobil melkeenhet PMU er en komplett melkemaskin på hjul. Med denne kan du melke kyrne hvor du vil og når du vil. Du trenger ikke starte hele melkesystemet for å melke enkelte dyr med risiko for at andre dyr begynner å lekke melk.

  • Passer like godt for store melkeprodusenter som vil melke kyr i kalvings- og behandlingsbokser, som for den mindre melkeprodusenten med noen få dyr.
  • Gjør det enkelt å melke selv i områder hvor det er vanskelig å komme til
  • Hvis ditt primære melkesystem er fra DeLaval, er det enkelt å bruke samme type melkeorgan med DeLaval PMU
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser