Doseringspumper

Enkle og robuste tilbehør gjør håndteringen av vaskemiddel på gården sikrere og enklere.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Doseringspumper

Produkter

DeLaval doseringsautomat LD200

Presis kontroll av vaskemiddeltype og mengde. Denne doseringsautomaten er en elektronisk doseringsenhet som automatisk styrer doseringspumper som leverer vaskemiddel til melkeanlegget. Uansett hvilket rengjøringssystem som passer best for deg, kontrollerer LD200 automatisk bruksfrekvensen for de forskjellige vaskemidlene, så vel som mengden for optimal rengjøring.

DeLaval doseringspumpe ED100

DeLaval doseringspumpe ED100 er en automatisk doseringsautomat for flytende vaskemiddel til bruk sammen med automatiske vaske-enheter.

  • Enkel påfylling
  • Pålitelig dosering
  • Robust utforming
Last ned brosjyre

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser