Vakuumsystem

Vakuumsystemet er en av nøkkelkomponentene i melkesystemet ditt - som gir vakuum for effektiv melkutvinning og transport, og for effektiv rengjøring av hele systemet.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Vakuumsystem

Produkter

DeLaval vakuumpumpe DVP

DeLaval vakuumpumpe DVP har direkte drift, og har dermed ingen drivreimer. Den er pålitelig, effektiv og sikker, uten utsatte bevegelige deler, og ingen av problemene knyttet til reimdrevne pumper. Driften er mer presis og toleransen er redusert, for konstant vakuum og jevnere drift med mindre bruk av olje. Støydemperen/oljegjenvinneren samler opp inntil 95 % av oljen for riktig avhending og reduserer luftbårne oljepartikler.

  • Cyclon Incerceptor Vessel (CIV) beskytter pumpen mot skade forårsaket av vann, melk og faste partikler i luftstrømmen
  • Ulike kapasiteter fra 800 til 2300 l/min

DeLaval frekvensomformer NFO

DeLaval frekvensomformer NFO leverer en rekke revolusjonerende fordeler som gjør den unike for bruk i melkproduksjon. Det er enkelt å installere og enkelt å bruke, og det kan lett kobles til en eksisterende direktedrevet vakuumpumpe.

  • Overvåker automatisk melkesystemet, og reagerer raskt på forandringer i vakuumbehovet ved å variere pumpens hastighet
  • Helt stillegående

DeLaval vakuumpumpe DVP-NFO

DeLaval vakuumpumpe DVP-NFO er frekvensstyrt, noe som gjør den mer energieffektiv og stillegående enn konvensjonelle vakuumpumper under melking. Styreenheten på DVP-NFO regulerer pumpens hastighet for å passe til det aktuelle vakuumbehovet.

  • Gjennom å regulerer hastigheten på denne måten kan man redusere energibehovet med 30 til 60 prosent
  • Finnes i ulike kapasiteter fra 900 til 2700 i/min

DeLaval vakuumpumpe DVP340

Den direktedrevne DeLaval Vakuumpumpe DVP340 er både kostnadseffektiv og driftseffektiv. Takket være den moderne vakuumteknologien gir den et jevnt vakuum og sikker drift. DVP340 gir 340 liter pr minutt.

DeLaval vakuumpumpeolje

DeLaval vakuumpumpeolje er en spesialolje for smøring av vakuumpumper. Egenskapene hos DeLaval vakuumpumpeolje motvirker avleiringer, slam og rustangrep i vakuumpumpen.

  • Sørger for god smøring av pumpen uavhengig av høye eller lave temperaturer
  • Gir pumpe fri for avleiringer
  • Gir lang levetid

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser