Appsystem

Det lønner seg mange ganger å forhindre mastitt i melkeproduksjonen, både i sparte kostnader arbeidsmengde og komfort for kyr og melkere. Bruk de riktige verktøyene; de vil bidra til å maksimere effektiviteten til mastittforebygging.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser