DeLaval kompakt kjøler CWC15, CWC30T

DeLaval melkeseparatorer er laget for å opprettholde optimal hygiene og rengjøres automatisk gjennom melkeslangen.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser