Kjøletanker

DeLavals kjøletanker avkjøler melken på riktig måte, slik at optimal melkekvalitet blir bevart og du kan maksimere inntektene.

Product Image

DeLaval køletank DXO 200

DeLaval køletank DXO som rommer 200 liter er en perfekt løsning for deg som har et VMS-fjøs og for eksempel vil skille ut melk til kalver.

  • Enkel å rengjøre takket være glatte overflater
  • En svært plasseffektiv kjøletank
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser