Kjøletanker

DeLavals kjøletanker avkjøler melken på riktig måte, slik at optimal melkekvalitet blir bevart og du kan maksimere inntektene.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser