DeLaval sorteringsporter

Å sortere kyr manuelt kan være hardt arbeid og farlig for både deg og kyrne dine. Når du bruker DeLaval sorteringsporter, kan du skape et stressfritt miljø for kyrne dine samtidig som du opprettholder en effektiv koflow.

Product Image

DeLaval smart selekteringsgrind SSG

Denne besetningsstyringsløsningen er en svært lønnsom investering og perfekt for DeLaval VMS og for dine kyr. Velg dine trafikkalternativer: forhåndsvelg kyr slik at kun de med melketillatelse får slippe inn i DeLaval VMS. Gi kyrne fri tilgang til fôrområdet, identifiser spesielle kyr for tilgang til eget fôringsområde, reguler tilgangen til utendørs beitemarker og mye mer.

  • Rett kyr får tilgang til DeLaval VMS
  • Full kontroll over kutrafikken
  • Avskill enkelte kyr du ønsker å undersøke
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser