DeLaval roterende fiskebeinsstall HBR

DeLaval roterende fiskebeinsstall HBR er det perfekte systemet for å melke store besetninger raskt og effektivt med minimal arbeidskraft.

  • Klargjort for besetningsutvidelser
  • Optimal kutrafikk
  • Komfort for melkeren

Gjøres bedre av

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

DeLaval roterende fiskebeinsstall HBR

Fordeler

Klargjort for besetningsutvidelser

En roterende fiskebeinsstall HBR kan drives av en enkelt melker, noe som gjør den ideell for for eksempel en familiebedrift eller hvis du vil holde lønnskostnadene nede. Dens kraftige ytelse gjør det også egnet for melkprodusenter som ønsker å utvide sin besetning uten å øke sin arbeidsstyrke.

Optimal kutrafikk

Kutrafikken er rolig og beveger seg alltid forover. Den unike sekvensgrindens utforming for rask kutrafikk gir plass til brede gangveger til plattformen, uten hindringer. Det er så enkelt å gå inn at selv nye kuer raskt lærer hvordan de skal gjøre det. En ekstra grind for rolige kuer kan monteres ved utgangen.

Komfort for melkeren

Korte avstander, velutformede arbeidsområder, lette melkeorganer og automatiseringsalternativer bidrar alle til å lette arbeidsbelastningen og tilfredsheten hos arbeiderne. Kyrne er i en god posisjon nær melkeren, som får god tilgang til juret og god oversikt for kontroll av kuas helsestatus.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser