Melkemålere - optimere besetningsstyring for forbedret daglig melkestrøm, kuhelse og lønnsomhet

DeLaval har et bredt spekter av ICAR-godkjente melkemålere, ytelsesindikatorer og strømningssensorer som nøyaktig måler besetningens daglige melkeproduksjon for å optimalisere melkeprestasjoner, melkekvalitet, kuhelse og lønnsomhet.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Melkemålere - optimere besetningsstyring for forbedret daglig melkestrøm, kuhelse og lønnsomhet

Produkter

DeLaval melkestrømindikator FI2

Denne fungerer pålitelig og nesten usynlig i bakgrunnen. En enkel, velutprøvd melkestrømindikator, med gjennomtenkt utforming, som er enkel å holde ren.

  • Enkel, velutprøvd melkestrømindikator
  • Pålitelig drift

DeLaval melkemåler MM15

DeLaval melkemåler MM15 veier melken nøyaktig og er ikke sensitiv for luft- eller strømningsforstyrrelser. Denne trygge melkemålings- og prøvetakingsenheten er lett å kalibrere og vedlikeholde.

  • Melkestrømmen måles med ekstrem nøyaktighet ved hjelp av infrarød lysteknologi
  • Internasjonalt ICAR-godkjent for melkemåling og prøvetaking

DeLaval melkemåler MM27BC

DeLaval melkemåler MM27BC er en unik og moderne melkemåler med infrarød teknologi som måler melkemengden nøyaktig. Den overvåker også blodspor i melken, konduktivitet, avspark og luft i slangene. Den gir rask melkmengdeovervåking og bedre kontroll av kuas helse.

  • Bruker unik optisk teknologi og har ingen bevegelige deler
  • Er robust og liten, slik at den blir pålitelig og har minimal risiko for driftsstans
  • Er ICAR-godkjent for melkemengdemåling og prøvetaking
  • Kan brukes både i nye og gamle fjøsinstallasjoner
Last ned brosjyre

DeLaval melkemåler MM6

DeLaval MM6 er perfekt tilpasset for båsfjøs og alle low-line-staller, og den kan brukes som mobil enhet ved behov, eller stå fast på ett sted. En bestemt melkemengde trekkes inn i plastbeholderen under melking, og den resulterende informasjonen fungerer som grunnlag for besetningsstyring.

  • Gir en nøyaktig avlesning av melkemengden
  • Tar en representativ prøve for analyse av fett, proteiner mm
Last ned brosjyre

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser