Melkeorgan

Det er ikke noe melkesett som kan dekke behovene til dagens melkeproduksjon. Derfor tilbyr DeLaval et bredt spekter av design, flytkapasitet, materialer, spengummi, vekt og håndteringsegenskaper som lever opp til dine spesifikke behov og krav.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Melkeorgan

Produkter

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser