Pulsatorer

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Pulsatorer

Produkter

Sentralpulsering DMP150 og DMP500

DeLaval DMP150 og DMP500 er utformet for alle typer fjøs og kontrollerer inntil 24 eller 80 EP100-pulsatorer. De kan stilles inn til vekslende eller samtidig pulsering med et bredt utvalg av justerbare hastigheter og forhold, egnet for ku, sau og geit. DeLaval DMP150 og DMP500 gir fullt justerbare, tidsskiftende pulseringsperioder (hastighet og forhold) for stabile vakuumforhold og god jurhelse.

 • Svært nøyaktig pulsering
 • Utformet for alle typer staller, nye eller gamle,høytliggende eller lavtliggende anlegg
 • Begge har innebygde strømforsyningsenheter og driver et stort antall EP100-pulsatorer - inntil 24 per DMP150 - og så mange som 80 på DMP500
Last ned brosjyre

DeLaval pulsator EP100

Vår suksess innen sau- og geitemelking er basert på kombinasjonen av beste melkeorganer og riktig melkeparametere. DeLavals utstyr melker riktig på grunn av nøyaktige og stabilt høye pulseringshastigheter samme med god massasje. Det reduserer risikoen for mastitt og gir høy kvalitet på melkeproduksjonen.

 • Hastighet 90 til 180 ppm
 • Til alle typer fjøs

DeLaval pulsator EP2090

DeLaval EP2090 er utformet for individuell pulsering for bedre dyrevelferd og sunn melking, og er en individuell elektronikkmodul med lavt strømforbruk. DeLaval EP2090 passer alle skinnebaner- og fjøstyper for faste eller mobile enheter. Kan kombineres med Duovac™ system for stimulering og melkestrømrelatert vakuumkontroll. Denne pulsatoren kan brukes med luftfiltrering i støvfylte miljøer, og kan enkelt byttes ut via bajonettkoplingen sammen med raske elektriske hurtigkoplinger.

 • Nøyaktig og effektiv pulsering i melkestallen
 • Lavt strømforbruk og enkel montering
 • Mindre vedlikehold
 • Passer til alle typer fjøsinstallasjoner

DeLaval pulsator HP102

DeLaval pulsator HP102 er trykkluftdrevet og har en justerbar pulseringshastighet og -forhold som passer vakuumforholdene i melkestallen, rør- eller spannmelkingssystem og behovene til forskjellige dyreslag. Denne vakuumbetjente pulsatoren er laget av robuste, holdbare materialer og trenger ikke elektrisitet. Den er lett å montere, overholder ISO-standarden for pulsatorer og takler alle vanskelige gårdsforhold.

 • Utprøvd design og funksjoner som gir optimal melkemengde, høy pålitelighet og maksimal slitestyrke
 • Justerbar pulseringshastighet som passer for vakuumforholdene ved melkeanlegget
 • Laget av robuste, holdbare materialer og trenger ikke elektrisitet
Last ned brosjyre

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser