Dyrevelferd

DeLaval VMS™ V300 er et frivillig melkesystem som behandler kyrne dine som individer og sikrer at hver ku blir melket etter kuas individuelle behov og kapasitet.
Les mer

Gårdens lønnsomhet

Produser mer melk, på en mer effektiv, trygg og bærekraftig måte, som også oppfyller forbrukerpresset som bønder verden over står overfor i dag.
Les mer

Matvaresikkerhet

Hver dag, hver melking, hver ku; VMS™ V300 vil sikre at du er i forkant når det gjelder matvaresikkerhet i fremtiden.
Les mer

Effektiv arbeidstid

VMS™ V300 handler om å skape et bedre arbeidsmiljø og en bedre livsstil for deg og alle som jobber på gården din.
Les mer