DeLaval InSight™

Når du observerer DeLaval VMS™ V300 i arbeid er det to ting som umiddelbart slår deg.

Hvor rolige kyrne er og hvor smidig robotarmen gjør de gjentakende oppgavene som rengjøring, forberedelse, behandling, påsetting og spraying. | Det som gjør dette mulig, er teknologien DeLaval InSight™.
Les mer