Tietosuojalauseke

Tässä lausekkeessa kuvaillaan milloin, miten ja mihin tarkoituksiin DeLaval käsittelee (esim. kerää, luo, pitää hallussaan, käyttää ja paljastaa) sinua koskevia tietoja DeLaval.com-sivuston ja siihen liittyvien verkkosivustojen yhteydessä (jäljempänä yhteisesti "verkkosivustot").

Tutustu DeLaval.com Evästeet -lausekkeeseen saadaksesi tietoa siitä milloin, miten ja mihin tarkoituksiin evästeitä käytetään verkkosivustojen yhteydessä.

TIETORYHMÄT

DeLaval saattaa käsitellä seuraavia sinuun liittyviä tietoryhmiä verkkosivustojen yhteydessä:

(a)                Verkkosivustoilla käyttämääsi laitetta ja selainta koskevat automaattisesti kerättävät tiedot (esim. IP-osoitteet, evästeet, laitteen tyyppi ja selaimen tyyppi) ja selailukäyttäytymiseesi liittyvät tiedot (esim. millä sivuilla käyt).

(b)                Tiedot, jotka lähetät vapaaehtoisesti liittyessäsi uutiskirjeen tilaajaksi ja kampanjoihin, lähettäessäsi viestejä yhteydenottolomakkeiden kautta tai tehdessäsi muita verkkolomakkeita verkkosivustoilla.

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

DeLavalin verkkosivustojen yhteydessä keräämiä tai luomia sinua koskevia tietoja saatetaan käyttää verkkosivustojen hallinnointiin ja ylläpitämiseen, verkkosivustojen käytön valvomiseen ja analysointiin, verkkosivustojen toimintojen ja sisällön optimointiin sekä verkkosivustojen kehittämiseen. Verkkosivustojen verkkolomakkeiden kautta antamiasi tietoja käsitellään kyseisten lomakkeiden yhteydessä mainittuihin tarkoituksiin (esim. rekisteröimään sinut kampanjaan tai lähettämään sinulle uutiskirjeitä).

Katso jäljempänä kohta “Kolmannen osapuolen palvelut” nähdäksesi kuvauksen siitä, milloin ja mihin tarkoituksiin kolmannet osapuolet asettavat evästeitä ja käsittelevät sinua koskevia tietoja verkkosivustojen yhteydessä.

VASTAANOTTAJAT

DeLavalin verkkosivustojen yhteydessä keräämät tai luomat tiedot voidaan paljastaa edellä esitetyistä syistä jollekin DeLaval-konserniin kuuluvalle yksikölle (DeLaval Holding AB ja jokin yksikkö, jota DeLaval Holding AB hallinnoi suoraan tai epäsuoraan), ja tällainen yksikkö voi käsitellä niitä. Lisäksi DeLaval voi käyttää palveluntarjoajia suorittamaan tiettyjä toimia DeLavalin puolesta edellä esitetyistä syistä (esim. tietojen tallentaminen). Kyseisillä palveluntarjoajilla voi olla oikeus käsitellä tietoja tällaisia tarkoituksia varten. DeLaval toteuttaa tällöin tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että palvelutarjoajat suojaavat tietoja, eivätkä käytä niitä muihin tarkoituksiin. Ota yhteyttä DeLavaliin jäljempänä kohdassa "Lisätietoja" kuvaillulla tavalla saadaksesi selville, millä palveluntarjoajilla, jos millään, on oikeus käsitellä sinua koskevia tietoja, jotka DeLaval kerää tai luo ja mihin tarkoituksiin kyseisillä palveluntarjoajilla on oikeus käyttää tietoja.

Lukuun ottamatta sitä, mitä edellä on määrätty, DeLavalin verkkosivustojen yhteydessä keräämiä tai luomia tietoja jaetaan vain koostetussa/nimettömässä muodossa (henkilöiden, oikeussubjektien, maatilojen jne. nimet poistetaan tai korvataan nimettömillä tai fiktiivisillä tunnisteilla).

Katso jäljempänä kohta “Kolmannen osapuolen palvelut” nähdäksesi kuvauksen siitä, milloin ja mihin tarkoituksiin kolmannet osapuolet asettavat evästeitä ja käsittelevät sinua koskevia tietoja verkkosivustojen yhteydessä.

Hyväksyntä ja oikeudellinen perusta

Syöttämällä tietoja verkkosivustojen verkkolomakkeeseen hyväksyt kyseisten tietojen käytön kyseisen lomakkeen yhteydessä mainittuihin tarkoituksiin. Jos sinua koskevia tietoja käytetään, eikä DeLaval ole pyytänyt lupaasi, tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on, että käsittely on tarpeellista DeLavalin oikeutetun edun mukaisiin tarkoituksiin (edellä mainitut tarkoitukset) ja tarkoituksiin, joiden DeLaval etujen vertailuun perustuen ei katso olevan etusijalla sinun etuihisi tai ihmisoikeuksiisi ja perusvapauksiisi nähden. Tietynlainen sinua koskevien tietojen käsittely saattaa myös olla tarpeen oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Säilyttäminen ja tietoturva

Sinua koskevia tietoja, jotka DeLaval kerää tai luo verkkosivustojen yhteydessä, ei säilytetä pidempään kuin mitä on kohtuudella tarpeellista edellä kuvailtuihin käyttötarkoituksiin. DeLaval (tai sen palveluntarjoajat) ovat ottaneet käyttöön fyysisiä, teknisiä ja organisaatiotason toimia, joilla se varmistaa datan käsittelyn ja luonteen aiheuttamia riskejä vastaavan tietoturvatason. Nämä toimenpiteet toteutetaan, jotta: (a) varmistetaan, että tietoja voi käyttää vain valtuutettu henkilöstö; (b) varmistetaan, ettei kellään työntekijällä ole oikeutta käyttää mitään tietoja, paitsi niillä, jotka tarvitsevat pääsyn kyseisiin tietoihin; (c) varmistetaan, että kaikkiin tällaisiin valtuutettuihin työntekijöihin sovelletaan asianmukaisia tietojen salassapitoa koskevia velvoitteita; ja (d) tiedot suojataan valtuuttamattomalta paljastamiselta ja käytöltä ja tapaturmaiselta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä ja muuttamiselta.

Sinua koskevia tietoja, jotka DeLaval kerää tai luo verkkosivustojen yhteydessä, säilytetään pääasiassa Euroopan Unionissa, mutta ne saatetaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ja edellä asetetuissa rajoissa siirtää mihin tahansa paikkaan, jossa käytät verkkosivustoja, jossa DeLaval-konsernilla on toimintaa ja jossa DeLavalin palveluntarjoajat toimivat. Jos tiedot siirretään mistä tahansa muusta syystä kuin sinun pyytämiesi palvelujen suorituskyvyn varmistamiseksi Euroopan Unionista tai muista maista ja muilta alueilta, joiden osalta EU:n komissio on päättänyt varmistaa tietosuojan riittävän tason maahan tai alueelle, joka ei takaa kyseistä suojan tasoa, DeLaval soveltaa muita asianmukaisia varotoimenpiteitä varmistaakseen, että tietoja suojataan riittävän hyvin (esim. “mallisopimuslausekkeet”, jotka sisältyvät 5. helmikuuta 2010 annetun EU:n komission päätöksen 2010/87/EY liitteeseen). Ota yhteyttä DeLavaliin jäljempänä kohdassa “Lisätietoja” kuvaillulla tavalla saadaksesi selville, mihin maihin ja mille alueille tietoja siirretään ja mitä suojatoimenpiteitä on pantu täytäntöön.

Kolmannen osapuolen palvelut

Verkkosivustojen yhteydessä käytetään jäljempänä määriteltyjä kolmannen osapuolen palveluja tilastojen keräämiseen ja kohdennettujen mainosten toimittamiseen. Kukin palveluntarjoaja saattaa kerätä sinua koskevia tietoja tarjotakseen palvelua DeLavalille. DeLaval saa kuitenkin tilastot vain koostetussa muodossa.

AdRoll-alustaa (https://www.adroll.com) käytetään kohdennettujen mainosten tarjoamiseen. AdRoll käyttää evästeitä, seurantapikseleitä ja niihin liittyviä tekniikoita sivustokäyttäytymisen valvomiseksi. AdRoll Advertising Limited käsittelee tietoja tarjotakseen mainoksia, jotka ovat sinun kannaltasi merkittäviä. Tutustu AdRollin palvelun tietosuojalausekkeeseen (https://www.adroll.com/about/privacy) saadaksesi selville, miten ja mihin tarkoituksiin AdRoll Advertising Limited saattaa käyttää sinua koskevia tietoja. Voit perua AdRollin kohdennetut mainokset klikkaamalla sinistä kuvaketta, joka ilmestyy yleensä AdRoll-mainosten reunaan tai klikkaamalla tästä . Voit perua kohdennetut mainokset myös käyttämällä Your Online Choices-  (http://www.youronlinechoices.com/), Digital Advertising Alliance'- (http://www.aboutads.info/choices/) tai Network Advertising Initiative- (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/) sivustojen opt-out-työkaluja.

Google Analytics -ohjelmaa (http://www.google.com/analytics) käytetään analysoimaan verkkosivustojen käyttötapoja. Google Analytics käyttää evästeitä valvoakseen kävijöiden käyttäytymistä verkkosivustolla. Google Inc. käsittelee tietoja laatiakseen tilastoraportteja verkkosivustojen käyttöasteesta ja tarjoaa kyseiset raportit DeLavalille (joita DeLaval käyttää edellä kuvattuja tarkoituksia varten). Tutustu Googlen tietosuojalausekkeeseen (https://www.google.com/policies/privacy/) saadaksesi selville, miten ja mihin tarkoituksiin Google Inc. saattaa käyttää sinua koskevia tietoja. Voit olla käyttämättä Google Analytics -palvelua vierailemalla Google Analyticsin opt-out-sivulla (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) ja asentamalla liitännäisen selaimeesi.

Facebookin Conversion Tracking Pixel -palvelua käytetään seuraamaan Facebook-mainosten tehoa. Facebook Inc. käyttää evästeitä, seurantapikseleitä ja niihin liittyviä tekniikoita seuratakseen kävijöiden sivustokäyttäytymistä sen jälkeen, kun heidät on ohjattu verkkosivustolle Facebook-mainoksen klikkaamisen jälkeen. Facebook Inc. käsittelee tietoja kerätäkseen tilastoraportteja Facebook-mainosten tehosta ja tarjoaa kyseiset raportit DeLavalille (joita DeLaval käyttää edellä kuvattuja tarkoituksia varten). Tutustu Facebookin tietosuojalausekkeeseen (https://www.facebook.com/about/privacy/) saadaksesi selville, miten ja mihin tarkoituksiin Facebook Inc. saattaa käyttää sinua koskevia tietoja. Voit olla käyttämättä Conversion Tracking Pixel -palvelua vierailemalla Facebookin opt-out-sivulla (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) ja seuraamalla ohjeita.

Hotjar (https://www.hotjar.com) -ohjelmaa käytetään keräämään tietoja siitä, miten kävijät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa. Hotjar kerää verkkosivustolla vierailusi aikana käyttämääsi laitetta ja selainta koskevaa tietoa. Hotjar LTD. käsittelee tietoja laatiakseen tilastoraportteja verkkosivustojen käyttäjien yhteisöllisestä käyttäytymisestä ja tarjoaa kyseiset raportit DeLavalille (joita DeLaval käyttää edellä kuvattuja tarkoituksia varten). Tutustu Hotjarin tietosuojalausekkeeseen (https://www.hotjar.com/privacy) saadaksesi selville, miten ja mihin tarkoituksiin Hotjar LTD. saattaa käyttää sinua koskevia tietoja. Voit olla käyttämättä Hotjar -palvelua vierailemalla Hotjarin opt-out-sivulla (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out) ja seuraamalla ohjeita.

Lisätietoja

Sinulla on sovellettavan lainsäädännön puitteissa oikeus pyytää tietoa DeLavalin sinua koskevien tietojen käsittelystä, saada tietoosi kyseiset tiedot (jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, oikeudella lähettää kyseiset tiedot eteenpäin) ja pyytää DeLavalia korjaamaan, täydentämään, päivittämään, sulkemaan tai poistamaan henkilötiedot, jotka ovat virheellisiä, puutteellisia, harhaanjohtavia, vanhentuneita tai lainvastaisia. Sinulla on myös oikeus vastustaa laillisin perustein sinua koskevien tietojen käsittelyä (erityisesti, jos sinulla on oikeus toimia näin sovellettavan tietosuojalainsäädännön nojalla) sekä kumota antamiesi tietojen käsittelysuostumus. Mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittely rikkoo sovellettavaa lainsäädäntöä, saat myös tehdä asiasta kantelun asianmukaiselle valvontaelimelle.

DeLavalin sinua koskevien tietojen käsittelyä koskevat pyynnöt voidaan lähettää DeLavalille jäljempänä ilmoitettuun osoitteeseen (tiedoksi: Data Protection Officer”).

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

DeLaval International AB (jonka Y-tunnus on 556012-3928 ja osoite P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Sweden) on DeLavalin verkkosivustojen yhteydessä käsittelemien tietojen rekisterinpitäjä.

Voit ottaa yhteyttä DeLaval AB:n tietosuojavastaavaan lähettämällä kirjeen edellä mainittuun osoitteeseen ja merkitsemällä siihen tiedoksi “Data Protection Officer”.

Tämän lausekkeen uudet versiot

Verkkosivustoille saatetaan lisätä jatkossa toimintoja. DeLaval päivittää tämän lausekkeen kuvaillakseen miten ja mihin tarkoituksiin DeLaval käsittelee tietoa liittyen kyseisiin uusiin versioihin. DeLaval saattaa myös päivittää tätä lauseketta kuvaillakseen muita tarkoituksia tietojen käsittelyyn palvelun yhteydessä.

Ota yhteyttä DeLaval laitemyyjään tai huoltoteknikkoon

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia yleisiin kysymyksiin liittyen: