MidiLine™ SG300

Efektīvs ķekaru izmantojums

MidiLine™ SG300 ir ekonomiska grupu slaukšanas sistēma aitu un kazu slaukšanai. Divvirzienu sviras ejas vidū sniedz iespēju izmantot ķekarus abās slaukšanas zāles pusēs.

Caurlaidība panākama ar zemām izmaksām

Kad visi četri lopi grupā ir izslaukti, ķekaru grupa automātiski pārvietojas uz otru zāles pusi, lai uzsāktu nākamās grupas slaukšanu. Tādējādi panākama ļoti augsta caurlaidība, jo ķekars pastāvīgi atrodas darba stāvoklī. Liela nozīme ir arī iespējai manevrēt: ja dzīvnieks nav līdz galam izslaukts, vienu sviru iespējams pavērst atpakaļ.

Vienkārši un ergonomiski lietojama

Divvirzienu svirām ir maināms augstums, lai panāktu optimālu ķekaru izvietojumu un slaukšanu. Ja tiek konstatēta pretestība, drošības sistēma sviru aptur. Vienkāršā vadības pults aprīkota ar nospiežamu pogu, lai iedarbinātu ķekarus, kā arī LED spuldzi, kas ieslēdzas brīdī, kad dzīvnieks ir izslaukts.

Jūsu izvēle

MidiLine™ SG300 var ierīkot jebkāda veida steliņģos. Vislabākie rezultāti sasniedzami, ja iekārtu ierīko rindošanas vārtu steliņģos, jo tādējādi ar MidiLine™ SG300 ekonomiskā ceļā panākama tāda pati caurlaidība kā karuseļa tipa slaukšanas sistēmā. Slaucējam ir tikai jāpievieno ķekari, un tad DeLaval SG starta sistēma ķeras pie slaukšanas procesa.

MidiLine™ SG300 modulārā uzbūve ļauj jums pašam izvēlēties nepieciešamās pakāpes automatizāciju – no pamatpakāpes līdz pilnīgai SG ganāmpulka vadības sistēmai.

Ātri un ekonomiski uzstādāma

MidiLine™ SG300 iespējams piegādāt jau saliktā stāvoklī un uzstādīt slaukšanas starplaikos. Tādēļ tās uzstādīšana piensaimniecībā ir ātra un vienkārša. Sistēma ir veidota tā, lai no MidiLine™ SG200 būtu ērti pāriet uz MidiLine™ SG300 ar automātiskajām svirām, ieguldot sistēmas atjauninājumos pakāpeniski.

Galveno detaļu drošība

Lai nodrošinātu ilglaicīgu sistēmas kalpošanu un nebūtu nepieciešami izdevumi par apkopi, visa elektronika, kā arī pārējās detaļas ir novietotas augstā un sausā vietā, pasargājot no mitruma un netīrumiem. Eju var tīrīt visā tās garumā, neapdraudot sistēmas galveno aprīkojumu.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem