Nepiesietās turēšanas kūts

Piena izslaukums pēdējos gados turpina pieaugt, tādēļ patlaban jūsu vecajam slaukšanas aprīkojumam ir jāapstrādā līdz pat 50 procentiem vairāk piena nekā iepriekš.

Novecojušas slaukšanas iekārtas pazemina piena kvalitāti un apdraud tesmeņu veselību. Tā kā slaukšanas iekārtas parasti tiek darbinātas četras līdz sešas stundas dienā, 365 dienas gadā. Tas ir, ap 1500 līdz 2000 stundu gada laikā. Tādēļ slaukšanas iekārtām jābūt modernām, lai darbotos optimāli. Slaukšanas iekārtas stipri ietekmē jūsu peļņu.

DeLaval piedāvā slaukšanas risinājumus, kas atbilst jūsu pašreizējām vajadzībām, kā arī ļauj paplašināt saimniecību nākotnē.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem