DeLaval SBF dezinficēšana ar tvaiku

Mastīta apkarošana ir vienmēr aktuāls jautājums, un piensaimniekiem ir nepieciešama visa iespējamā palīdzība, lai uzturētu ganāmpulka ražīgumu un veselību. DeLaval brīvprātīgās slaukšanas sistēmas VMS tvaika dezinficēšanas aprīkojums uzlabo aizsardzību pret mastītu.

Šī tvaika iekārta, kas ir īpaši izstrādāta lietošanai VMS sistēmā, dezinficēs pupa iemērkšanas trauku un četrus slaukšanas stobriņus pirms katras slaukšanas reizes, lai samazinātu infekciju potenciālu pārnēsāšanu no vienas govs otrai.

Pēc katras slaukšanas reizes slaukšanas stobriņi vispirms tiek izskaloti ar aukstu ūdeni, lai atbrīvotos no piena olbaltumvielām. Katru stobriņu vairākas sekundes dezinficē cikliskā tvaika straumē. Tvaiks ļoti efektīvi likvidē taukus un cukurus, iekļūstot arī grūti piekļūstamās plaisiņās, kas ar parastām tīrīšanas metodēm paliktu nedezinficētas. Visbeidzot stobriņus skalo ar aukstu ūdeni, lai iemavu iekšējā temperatūra tiktu pazemināta līdz komfortablam līmenim un tie būtu droši lietojami nākamajā slaukšanas reizē.

Tvaika lietojums nodrošina tādu tīrības pakāpi, kas parasti ar citām tīrīšanas metodēm nav sasniedzama. Tvaiks sekmīgi iznīcina mikroorganismus, kas izraisa mastītu. Tā kā visā tīrīšanas procesā tiek izmantots tikai ūdens, nav arī nekāda riska, ka pārtikas vielās nonāktu mazgāšanas līdzekļu piesārņojums.

Dezinficēšana ar tvaiku – jūsu ieguvumi

  • Būtiski samazināts piesārņojuma risks
  • Nav toksiska, pienā nenonāk ķīmiskas nogulsnes
  • Lielāks sirdsmiers, spēcīgāka aizsardzība
  • Zems strāvas patēriņš
  • Augstāka tīrības pakāpe, nekā iespējams ar citām metodēm
  • Pilnīga savietojamība ar DeLaval VMS automatizēto slaukšanas sistēmu

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem