Organiskā lauksaimniecība

Organiskās lauksaimniecības piena fermas ražo pienu, ņemot vērā augošo patērētāju pieprasījumu pēc organiskā piena un piena produktiem.

Govīm, kas ražo "organisku" pienu, barības deva, kas ietver ganības un lopbarību, ir jāsagatavo organiski. Stabilai dzīvnieku veselībai organiskā piena fermā ir nepieciešama standarta profilaktiskās prakses izveidošana un uzturēšana, tostarp optimāla barošana, stresu mazinošu apstākļu un bioloģiskās aizsardzības pienācīga līmeņa nodrošināšana.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem