Ganāmpulka vadība

Vārdnīcas terminu "vadība" definē kā "darbību kopums uzņēmuma/uzņēmējdarbības/darījuma vadīšanai vai pārvaldei". Kā redzam, definīcija ir samērā plaša un piemērojama lielākajai daļai vadības situāciju.

Vadība ir visaptveroša darbība, kas ietver cilvēku, fizisku un finanšu resursu apvienošanu un saskaņošanu veidā, kas rada preci vai pakalpojumu, ko pieprasa un piedāvā par tirgus cenu." 

Piena fermas vai jebkura cita mazā uzņēmuma vadība atšķiras no liela uzņēmuma vadības. Piena fermas lopkopji atšķirībā no lieliem uzņēmumiem parasti nosaka savus mērķus, nodrošina uzņēmējdarbības vadību un paši veic lielu daļu darba. Tādēļ ir grūti atdalīt vadību no darbinieka pienākumu izpildes. Abi uzdevumi var tikt veikti vienlaikus. Piemēram, šodienas darbus varat plānot, slaucot govis. Šādā pienākumu apvienošanā vienmēr ir risks, ka tiešā uzmanība ir pievērsta darbinieka pienākuma veikšanai, vadības pienākumu atliekot otrajā plānā un tādējādi vadības lēmumu atliekot vai kavējot. Tādēļ ieteicams regulāri veltīt noteiktu laiku tikai vadības pienākumiem. 

Jebkura uzņēmuma vadība neatkarīgi no tā lieluma ietver lēmumu pieņemšanu un uzraudzību. Labu vadītāju parasti raksturo labi lēmumi. Visi vadītāja pieņemtie lēmumi, iespējams, nebūs apmierinoši, taču jo vairāk lēmumu pieņemts informētā veidā, jo lielāka ir to pozitīvā rezultāta iespēja. 

Bet kā mēs pieņemam labus lēmumus un kā mēs varam zināt, ka rezultāts ir vēlamais? 

Lēmumu pieņemšanu var raksturot kā nepārtrauktu procesu. Šis process sākas ar analīzi, mērot pamata parametrus un salīdzinot ar esošajiem ierakstiem, tiks veicināta iespējamas problēmas novērošana. 

Kad problēma ir konstatēta un izprasta, jāizvērtē dažādas problēmas risināšanas iespējas. Tas ietver katras darbības scenārija izvērtēšanu un to salīdzināšanu. Iespējas var būt tūlītēji pieejamas (piem., izvēle lietot zāles vai ne), bet tās var būt arī sarežģītākas (piem., barošanas stratēģijas izvēle). Kad izvēle ir veikta un īstenota, jānovēro un jākontrolē ietekme, lai pārbaudītu, vai sasniegti izvirzītie mērķi. Ja nav, iespējams, vēlreiz jāatkārto viss process, līdz gūts apmierinošs rezultāts.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem