Govju komforts

Ko patiesībā sevī ietver govju komforts? Kā to novērtēt? Un pat vēl svarīgāk — kā tas var ietekmēt piena ražošanu?

Pēdējā laikā pētnieki un ražotāji vairāk uzmanības velta komfortablas vides radīšanai fermā. Novērojumi un pieredze liecina, ka komfortablā vidē turētas govis dod vairāk piena un kopumā ir veslīgākas un dzīvo ilgāk.

Govis nevar pastāstīt, kas padara viņu dzīvi patīkamāku

Bet mēs varam novērot un mērīt govju aktivitāti, uzvedību un vidi, pēc tam saistīt mūsu novērojumus par to, kas, iespējams, govīm rada labsajūtu. 

Govīm ir nepieciešams daudz kvalitatīvas barības un ūdens, svaigs gaiss, mīksta un tīra atpūtas vieta, kā arī labs pamats kājām. Tas ir govju komforts! Govīm ir jāuzvedas dabiski. To stājai jābūt vieglai, tā pat kā nogulšanās procesam. Vai jūsu fermā tā ir?

Mastīts, pušumi pēdās, noberzts kakls un noberztas vai uztūkušas kājas var norādīt uz govju komforta  problēmām. 

Šajā brošūrā "Kvalitatīvs govju komforts" jūs atradīsiet pamatinformāciju par govju komfortu, pamatojoties uz uzvedību un govju vajadzībām. Govju komforts nav konkrēts produkts vai iekārta — tā ir vide kūtī un ap to 24 stundas dienā un septiņas dienas nedēļā notiekošais.

Govju komforts ir jāvērtē un jāpārvalda zinoši. Lūdzu, izlasiet šo brošūru un uzziniet, kā govju komforts var ietekmēt jūsu rentabilitāti. Paudiet savu viedokli DeLaval pārstāvim un kopīgiem spēkiem mēs padarīsim piena ražošanu vēl rentablāku un komfortablāku.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem