Efektīva nepiesietas turēšanas ganāmpulka vadība

Efektīva nepiesietas turēšanas ganāmpulka vadība

Apkopojiet visu nepieciešamo informāciju ātri un vienkārši

Efektīva govju un to saražotā piena uzraudzība nodrošina nepieciešamo informāciju, lai uzlabotu govju veselību, vaislību un piena kvalitāti. Šī informācija tiek uzglabāta fermas vadības sistēmā, un jūs to varat izgūt, lai kur atrastos — kūtī, uz lauka vai kur citur. Ja jums ir šī informācija, varat lemt par labāko rīcību vai saņemt automātisku sistēmas ieteiktās darbības uzvedni.

Fermas vadība, kādai tai ir jābūt

DeLaval fermas vadības programmatūra ir vieda sistēma, kas apvieno dažādas slaukšanas darbību jomas, lai nodrošinātu uzlabotu fermas vadību. Kad sistēma ir pievienota, tā reģistrē un pārbauda informāciju, kuru var izmantot, lai izveidotu atskaites par veselību, produktivitāti, vaislību, veiktspēju un slaukšanas procedūrām. Izmantojot šo informāciju, jūs varat precīzi koordinēt saimniecības darbību, lai uzlabotu ražīgumu.  

Laikus plānota veselības aprūpe: reāllaika ieteikumi dzīvnieku veselībai

Ja jūs zināt govs somātisko šūnu skaitu, jūs zināt arī tās veselības stāvokli. DeLaval rokas automātiskais somātisko šūnu skaitītājs nodrošina precīzu govs piena lasījumu, tādēļ jau agrīnā stadijā varat konstatēt mastīta un tesmeņa veselības problēmu pazīmes. Sekojot datiem katru dienu, samazināsiet veterinārārsta izmaksas, novērsīsiet antibiotiku lietošanu, mastīta izplatīšanās ganāmpulkā risku un iespējamu piena izslaukuma zudumu. Nepiesietās turēšanas kūtis ir unikāls risinājums, jo govis var slaukt noteiktā secībā — veselīgākie dzīvnieki (ar zemu somātisko šūnu skaitu) pirmie, bet dzīvnieki ar augstāko somātisko šūnu skaitu — pēdējie.

Dzīvnieku veselības uzraudzība ir prioritāte

ICAR/DHIA apstiprināta govju izslaukuma reģistrācija pēc katras slaukšanas nosaka novirzes individuālos govs piena izslaukumos. Novirzes var norādīt uz veselības problēmām vai dzīvnieka meklēšanos. Ja iegūta šāda informācija, govs problēmas var nekavējoties risināt, tādējādi samazinot veterinārārsta un ar vaislību saistītās izmaksas.

Barošana — galvenais faktors, lai uzlabotu ražīgumu un samazinātu izmaksas

Uzlabota barošanas vadības programma var būtiski mainīt situāciju jūsu fermā. Tomēr visu nepieciešamo uzdevumu veikšanai vajadzīgi ievērojami resursi. Izmantojot pilnīgu nepiesietās turēšanas barošanas sistēmu, jūs varat automatizēt dažādas barošanas procesa daļas, piemēram, rupjās pamatbarības maisīšanu un izdalīšanu. Varat arī ieviest govju pielāgotu barošanu agrīnā laktācijas periodā, lai iegūtu maksimālu izslaukumu un rezultātā palielinātu kopējo saražotā piena daudzumu. Govju barošana, balstoties uz to individuālo piena izslaukumu/izslaukumu pēc maksimuma sasniegšanas, samazina barības izmaksas un uzlabo govju stāvokli, kad tās pāriet cietaizlaišanas/pirmsatnešanās periodā.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem