Efektīva slaukšanas zāles ganāmpulka vadība

Efektīva slaukšanas zāles ganāmpulka vadība nozīmē iegūt pareizus rīkus un procesus un apvienot tos, lai nodrošinātu govīm veselīgu un produktīvu dzīvi. Ja šī sistēma tiek efektīvi īstenota, varēsiet samazināt visas ierastās apsēklošanas, veterinārārsta un barības izmaksas, vienlaikus paaugstinot ražīgumu un piena kvalitāti.

Precīzi organizēta fermas vadība

DeLaval fermas vadības programmatūra ir vieda sistēma, kas apvieno dažādas slaukšanas darbību jomas, lai nodrošinātu uzlabotu fermas vadību. Kad sistēma ir pievienota, tā reģistrē un pārbauda informāciju, kuru var izmantot, lai izveidotu atskaites par veselību, produktivitāti, vaislību, veiktspēju un slaukšanas procedūrām. Izmantojot šo informāciju, jūs varat precīzi koordinēt saimniecības darbību, lai uzlabotu ražīgumu. 

Informācijas pārveidošana ražīgumā  

Efektīva govju un piena pārraudzība sniedz plašu informāciju, kas ir nepieciešama govju veselības un vaislības, kā arī piena kvalitātes uzlabošanai. Savā klasē labākie piena mērītāji un govju identifikācija nodrošina, ka pamatinformācija tūlīt tiek pārsūtīta uz fermas vadības sistēmu.

Informācija vienmēr vajadzīgajā brīdī ir jums pie rokas

Tikko sākas slaukšana, informāciju par govi un tās izslaukumu var pārsūtīt jums. Vai pienā ir asinis? Vai piens ir jānovirza? Vai plūsma ir zema? Vai vakuums darbojas vienmērīgi? Ja jums ir šī un vēl daudz plašāka tūlītēji pieejama informācija, jūs varat lemt par labāko rīcību vai saņemt automātisku sistēmas ieteiktās darbības uzvedni.

Samaziniet risku, ka slimība var izplatīties ganāmpulkā

Ja govs saslimst, vismazāk jūs vēlaties, lai slimība izplatītos visā ganāmpulkā. Pupu iemavu skalošana pēc katras slaukšanas reizes var nodrošināt, ka mastīts slaukšanas laikā neizplatās starp govīm. Regulāra govju nagu apstrāde un tīrīšana, tām izejot no slaukšanas zāles, var samazināt nagu infekciju risku. Veicot apstrādi un tīrīšanu, jūs palielināsiet govju ražīgumu un ilgmūžību.

Barošana — galvenais faktors, lai uzlabotu ražīgumu un samazinātu izmaksas

Uzlabota barošanas vadības programma var būtiski mainīt situāciju jūsu fermā. Jūs varat uzlabot ganāmpulka veselību, samazināt barības izmaksas un uzlabot piena kvalitāti un ražīgumu. Tomēr visu nepieciešamo uzdevumu veikšanai vajadzīgi ievērojami resursi. Izmantojot Optimat, jūsu barošanas vadības programma var būt pilnīgi automatizēta. 

Iegūstiet pārliecinošu informāciju par meklēšanos un dzīvnieku veselību

Herd Navigator ir pilnīga sistēma lauksaimniekiem, kuri vēlas būt vienu soli priekšā savam ganāmpulkam. Herd Navigator ar 99 % drošību informē jūs par to, vai govs meklējas vai varbūt tai ir ketoze vai mastīts. Sistēma problēmas nosaka trīs dienas pirms tam, kad jūs ar cilvēka aci to pamanāt, turklāt tā iesaka, ko labāk darīt ar dzīvnieku. Izmantojot Herd Navigator, varat saīsināt reproduktīvos ciklus un ievērojami samazināt veterinārārsta izmaksas. Pētījums liecina, ka ar Herd Navigator atbalstu varat ietaupīt pat līdz 250 EUR uz govi gadā.

Iegūstiet aktīvu vaislības rādītāju

Govs uzvedība ir svarīgs rādītājs tam, kā tā jūtas. Izmantojot dinamisku aktivitātes mērīšanas sistēmu, tiek sekots individuālām govju kustībām kūtī, analizējot attiecīgās kustības. Ja govs sāk meklēties, jums par to paziņos, izmantojot fermas vadības sistēmu, un ieteiks gatavoties apsēklošanai. Sistēma arī seko govju samazinātai aktivitātei, kā iemesls var būt slikts veselības stāvoklis, un iesaka jums rīkoties. 

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem