Rentabla karuseļa tipa slaukšanas sistēmas ganāmpulka vadība

Efektīva karuseļa tipa slaukšanas sistēmas ganāmpulka vadība nozīmē pareizus rīkus un procesus un to kombināciju, lai nodrošinātu govīm veselīgu un produktīvu dzīvi.

Efektīvi apkopojiet vajadzīgo informāciju

Savā klasē labākie piena mērītāju un govju identifikācijas risinājumi nodrošina, ka pamata informāciju, piemēram, vadītspēja, piena plūsma un tesmeņa veselība, tiek nekavējoties nosūtīta piena fermas vadības sistēmai un pārsūtīta jums neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties — fermā vai ārpus tās. Šī informācija ir svarīga dzīvnieku veselības, vaislības un piena kvalitātes aizsardzībai. Ja jums ir šī informācija, varat lemt par labāko rīcību vai saņemt automātisku sistēmas ieteiktās darbības uzvedni. 

Fermas vadība, kādai tai ir jābūt

DeLaval fermas vadības programmatūra savieno dažādas slaukšanas procesa jomas, lai iegūtu labāku fermas vadības pārskatu. Kad sistēma ir pievienota, tā reģistrē un pārbauda informāciju, kuru var izmantot, lai izveidotu pielāgotas atskaites par veselību, produktivitāti, vaislību, veiktspēju un slaukšanas procedūrām. Viss, kas jums ir jāzina, ir tepat — jūsu priekšā. Izmantojot šo informāciju, jūs varat precīzi koordinēt saimniecības darbību, lai uzlabotu ražīgumu.  

Iegūstiet aktīvu vaislības rādītāju

Govs uzvedība ir svarīgs rādītājs tam, kā tā jūtas. Izmantojot dinamisku aktivitātes mērīšanas sistēmu, tiek sekots individuālām govju kustībām kūtī, analizējot attiecīgās kustības. Ja govs sāk meklēties, jums par to paziņos, izmantojot fermas vadības sistēmu, un ieteiks gatavoties apsēklošanai. Sistēma arī seko govju samazinātai aktivitātei, kā iemesls var būt slikts veselības stāvoklis, un iesaka jums rīkoties.

Laikus plānota veselības aprūpe: reāllaika ieteikumi dzīvnieku veselībai

Ja jūs zināt govs somātisko šūnu skaitu, jūs zināt arī tās veselības stāvokli. DeLaval rokas automātiskais somātisko šūnu skaitītājs nodrošina precīzu govs piena lasījumu, tādēļ jau agrīnā stadijā varat konstatēt mastīta un tesmeņa veselības problēmu pazīmes. Ja jums būs šāda regulāra uzraudzība, varēsiet samazināt visas ierastās veterinārārsta izmaksas, novērsīsiet antibiotiku lietošanu, mastīta izplatīšanās ganāmpulkā risku un iespējamu piena izslaukuma zudumu. 

Uzturiet pupus tīrus un veselīgus un samaziniet darbaspēka nepieciešamību

Pupu sterilizēšana slaukšanā ir svarīgs veselības un higiēnas process. Ja šis process ir veikts efektīvi, tas palīdz saglabāt govju veselību un piena kvalitāti, taču tas var būt arī darbietilpīgs. Automatizējot šo procesu un izmantojot pupu smidzināšanas robotu, panāksiet, ka pupi tiek pareizi apsmidzināti, lai nodrošinātu optimālu aizsardzību, izmantojot katru reizi pareizu daudzumu pupu smidzināmā līdzekļa. Tā samazināsiet smidzināšanai izmantojamā līdzekļa daudzumu, kā arī ievērojami kritīsies darbaspēka izmaksas. 

Samaziniet slimību izplatīšanos ganāmpulkā

Ja govs saslimst, vismazāk jūs vēlaties, lai inficētos arī citi ganāmpulka dzīvnieki. Regulāra govju nagu apstrāde un tīrīšana, tām izejot no karuseļa tipa slaukšanas zāles, var samazināt nagu infekciju risku. Šāda rūpīga procedūra samazinās veterinārārsta izmaksas.

Barošana — galvenais faktors, lai uzlabotu ražīgumu un samazinātu izmaksas

Uzlabota barošanas vadības programma var būtiski mainīt situāciju jūsu fermā. Jūs varat samazināt barības izmaksas, vienlaikus paaugstinot ražīgumu un piena kvalitāti. Tomēr visu nepieciešamo uzdevumu veikšanai vajadzīgi ievērojami resursi. Izmantojot pilnīgu karuseļa tipa barošanas sistēmu, varat automatizēt dažādas barošanas procesa daļas — recepti, sagatavošanu, maisīšanu un piegādi —, lai izdalītu barību un spēkbarību dažādās fermas vietās.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem