Mazgāšana

Mazgāšanas process ietver piena nosēdumu notīrīšanu no visām piena saskares vietām slaukšanas iekārtā. Ja šis process netiek veikts, piena kvalitāte pasliktināsies un atstās negatīvu ietekmi un visu turpmāko piena plūsmu slaukšanas sistēmā. Lai nodrošinātu visaugstāko piena kvalitāti, šādi trūkumi jānovērš.

Lauksaimniecība ir mūžīga — arī kvalitātei ir jābūt mūžīgai. Tādēļ mēs esam apņēmušies sniegt fermeriem precīzu informāciju, lai nodrošinātu, ka viņi piemēroti izmanto savas iekārtas un iegūst visaugstākās kvalitātes pienu.

Piens ir viens no svarīgākajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem cilvēku patēriņā. Piena produktu pieprasījums nozīmē tāda augstas kvalitātes piena ražošanu, kas atbilst patērētāja prasībām. 

Lai to nodrošinātu, mums ir jākoncentrējas uz noteiktām jomām, piemēram, higiēnu, kas ir būtiska fermera ikdienas darba sastāvdaļa, ja viņš vēlas sasniegt maksimālu kvalitātes līmeni un galu galā gūt arī peļņu.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem