Automātiskās slaukšanas 12 zelta likumi

Automātiskās slaukšanas 12 zelta likumi — detalizēti

1. Pastāvīgi uzraudzīt tesmeņu veselību

• Vienmēr ieskatieties sistēmas DelPro govju monitorā (ierindots MDi).

• Pastāvīgi pārbaudiet tesmeņu veselību (izmantojiet MDi skaitļus, lai veiktu papildu izpēti ar DeLaval CMT, OCC/DCC, HN u. c.).

• Regulāri pārbaudiet informāciju par piena kvalitāti piena šķirošanas ierīcē.

• Reģistrējiet tesmeņa veselības rezultātus attiecībā uz katru govi/pupu.

• Vienmēr turiet atsevišķi to govju pienu, par kurām ir aizdomas, ka tās varētu būt slimas.

 2. Uzraudzīt slaukšanas starplaikus

• Pārbaudiet to govju slaukšanas rindu, kas netiek izslauktas 2 x 24 stundās.

• Pārbaudiet slaukšanas reižu skaitu dažādos laktācijas posmos.

• Ja nepieciešams, atvediet govis uz slaukšanu.

• Pievērsiet uzmanību “sarkanajām” govīm un kombinējiet informāciju par paredzamo izslaukumu.

 3. Pārbaudīt pupus

• Vienmēr lietojiet vienreizlietojamos cimdus.

• Nekad neslauciet pienu uz grīdas.

• Pārbaudiet, vai piens nepārslojas, vai nav krāsas izmaiņas vai citu neatbilstību saskaņā ar govju monitorā redzamajām trauksmēm.

• Pirms govs ārstēšanas vienmēr mainiet piena novirzīšanas iestatījumus sistēmā DelPro.

• Vienmēr turiet nederīgo pienu atsevišķi.

 4. Nodrošināt efektīvu pupu sagatavošanu

• Pārbaudiet pupu sagatavošanas stobriņa tīrību vismaz 1 x dienā.

• Lietojiet apstiprinātus pirmsslaukšanas pupu dezinficēšanas līdzekļus, ja tādus ir atļauts lietot, apstrādājot pupus govīm ar lielu piena elektrovadītspēju vai OCC.

• Atcerieties, ka pupu sagatavošana nav tikai tīrīšana, bet arī piena plūsmas stimulēšana.

• Lielāka stimulēšana vairumā gadījumu nozīmē lielāku piena plūsmu minūtē.

 5. Pārbaudīt slaukšanas vakuumu

• Pārbaudiet slaukšanas vakuumu vismaz vienu reizi dienā.

• Vakuuma līmenim, pulsācijas ātrumam un impulsu attiecībai jāatbilst DeLaval ieteikumiem.

Ievērojiet: zems vakuuma līmenis palēnina slaukšanas laiku, paildzina spiedienu uz pupu galiem un  palielina tesmeņa veselības problēmu risku.

 6. Pārbaudīt slaukšanas ķekara pievienošanu

• Uzturiet kamerā tīrību.

• Vienmēr pārbaudiet atsevišķo govju VMS pupu pozīcijas, ja govis ir nepilnīgi izslauktas.

• Pārbaudiet/pielāgojiet pupu sagatavošanas laiku, ja kādas atsevišķas govs piena plūsma ir pārāk maza.

• Pārbaudiet, vai iemavās un īsajā piena caurulītē nenotiek gaisa noplūde.

• Pārbaudiet rokas pozicionējumu.

• Pārbaudiet pupu iestatījumus attiecībā uz slīpumu.

• Pārbaudiet pupu stobriņu iekšpuses/ārpuses tīrību.

7. Izvairīties no pārmērīgas vai nepietiekamas izslaukšanas

• Sekojiet slaukšanas procesam. Ņemiet vērā piena plūsmas rādītājus.

• Pārmērīga izslaukšana var bojāt pupu galus.

• Pārbaudiet atkārtotas pielikšanas iestatījumu (mēģinājumu skaits) pēc stobriņu nosperšanas un nepieciešamības gadījumā lūdziet tehniķim to mainīt.

8. Pārbaudīt VMS iestatījumus

• Pārbaudiet siles pozīciju.

• Pārbaudiet aizmugures plates sensora darbību.

• Pārbaudiet grīdas tīrību un iestatījumus.

• Pārbaudiet barības izdalīšanas ātrumu un pārtrauciet barošanu ķekara nost ņemšanas brīdī.

• Pārbaudiet koncentrātu izbarošanas iestatījumu VMS un OPF.

9. Nepieļaut pēcslaukšanas infekciju

• Vienmēr lietojiet apstiprinātu un sertificētu pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekli.

• Tas ir efektīvākais veids, kā nepieļaut mastīta izplatīšanos.

• Pēc slaukšanas paturiet govis stāvam kājās, nosūtot tās uz barošanas zonu.

10. Uzturiet slaukšanas sistēmas sterilitāti

• Mainiet piena filtru ik pēc 8 stundām.

• Pēc piena novirzīšanas pielāgojiet tīrīšanas iestatījumus atbilstoši vietējiem apstākļiem.

• Ik pēc 8 stundām veiciet pilnu tīrīšanas ciklu.

• Lietojiet apstiprinātus mazgāšanas līdzekļus, ievērojot etiķetē sniegtos norādījumus par dozēšanu, darba kārtību un temperatūru.

• Kad tas nepieciešams, dezinficējiet slaukšanas sistēmu, izmantojot apstiprinātus higiēnas līdzekļus un ievērojot etiķetē sniegtos norādījumus.

• Vienu reizi dienā pārbaudiet tīrīšanas trauksmes sistēmā DelPro.

11. Nekavējoties atdzesēt pienu

• Vienmēr pārbaudiet temperatūru, lai nodrošinātu to, ka slaukšanas laikā un pēc tvertnes tīrīšanas tiek panākts pareizs dzesēšanas līmenis.

• Vienu reizi dienā pārbaudiet dzesēšanas trauksmes sistēmā DelPro.

• Noteikti vienmēr ievērojiet konkrētajai piensaimniecībai sniegtos ieteikumus attiecībā uz dzesēšanas temperatūru.

• Iztīriet piena dzesēšanas un piena uzglabāšanas tvertnes uzreiz pēc iztukšošanas, lietojot apstiprinātus mazgāšanas līdzekļus.

 12. Uzraudzīt slaukšanas/barošanas rezultātus

• Regulāri pārskatiet DelPro sarakstus/informāciju par piena kvalitāti un piena sastāvu.

• Ja dati pieejami, regulāri izdariet kontroli, salīdzinot ar datiem no CMT, DCC/OCC, HN u. c.

• Regulāra profilaktiskā apkope, tostarp iemavu, caurulīšu un citu detaļu nomaiņa, ievērojot DeLaval ieteikumus, ir labākais veids, kā nodrošināt teicamu slaukšanas sistēmas darbību.

• Rūpējieties par rupjās barības maisījuma pieejamību visām govīm24 stundas/7 dienas nedēļā.

• Tīriet govju guļvietas vismaz 2 x dienā.

• Regulējiet ventilāciju kūtī atbilstoši nepieciešamībai.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem