Teļu aprūpe

Automatizēta teļu barošana jau ir stabili iekļāvusies vispārējā barošanas sistēmā. Teļu veselība lielā mērā ir atkarīga no aprūpes līmeņa. Pētījums liecina, ka automatizētas piena barošanas sistēmas var uzlabot dzīvnieku veselību, samazināt darba apjomu un ievērojami veicināt augšanu.

Teļu barošana

Automātiska barošana samazina intensīvo darbu un ļauj fermeriem koncentrēties uz citām svarīgām lietām, piemēram, ēdināšanu un dzīvnieku vispārējo stāvokli.

Tomēr katras sistēmas nevainojamai darbībai ir nepieciešama laba dezinfekcija, pareizs izvietojums un ventilācija, kā arī uzmanība sīkām detaļām.

Šajā brošūrā aprakstīta DeLaval dzīvnieku turēšanas koncepcija un sniegti padomi un ieteikumi veselīgu, raženu un peļņu nesošu teļu barošanai.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem