Piena teļu atnešanās pārvaldība

Pareizi apstākļi, lai atnešanās noritētu sekmīgi

Pirms govij sākas dzemdības, jāsagatavo rakstiski atnešanās protokoli, kas fermas darbiniekiem ir jāievēro. Šīs standarta darba procedūras palīdzēs darbiniekiem noteikt dzemdību gaitas pazīmes, laiku, kad nepieciešama darbinieku palīdzība, un labu higiēnas praksi atnešanās laikā. Protokolā jānorāda arī stratēģijas darbinieku rīcībai, lai vajadzības gadījumā labotu nepareizu teļa priekšguļu, stāvokli vai pozu.

Laba protokolu kopa ietvers arī vadlīnijas atnešanās zonas vadībai un higiēnai, govju pārvietošanai un uzraudzībai.

Divi nozīmīgi vārdi, kas jāatceras teļu atnešanās laikā: miers un tīrība.

At-birth-Newborn-calf-7585_460.JPG

Ieteikumi:

  • Higiēniska un tīra atnešanās zona ir obligāta prasība, lai novērstu problēmas atnešanās laikā un pēc atnešanās;
  • Ievērojiet standarta darba procedūras atnešanās uzraudzībai un nepieciešamās rīcības gadījumā;
  • Agrīna teļa pārvietošana no mātes samazina slimību pārnešanas risku;
  • Pirms jauna govs vai dzīvnieku grupa tiek pārvietota uz atnešanās zonu, tai ir jābūt iztīrītai un sausai;
  • Regulāra uzraudzība, lai agrīni noteiktu problemātisku atnešanos.

Izvairīties:

  • Vairāk nekā 10 dienu no 1. līdz pēdējam atnešanās datumam vairāku dzīvnieku atnešanās aizgaldā;
  • Ja govs atnešanās laikā tiek satraukta, dzemdības var aizkavēties.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem