Pirmais mēnesis

Augšanas tempa paātrināšana

Pirmajā dzīves mēnesī teļam attīstās priekškuņģis, un norit gatavošanās teļa nošķiršanai no mātes. Teļš joprojām ir pilnīgi atkarīgs no piena vai tā aizstājēja, jo glumeklis joprojām ir galvenā barības gremošanā iesaistītā kuņģa daļa. Piena devas līmenis un programma ir jāpielāgo teļa svaram, veselībai un vietējiem klimatiskajiem apstākļiem.

Labākus augšanas rādītājus var panākt ar lielākām barības devām, ja barības devas lielums pakāpeniski tiek palielināts, lai izvairītos no caurejas - turklāt nedrīkst aizmirst, ka, barojot mazāku piena devu par ieteicamo, rezultātā teļš sliktāk augs.

first-month-calf_hutch_field_460.JPG

Ieteikumi:

 • Sekojiet vidējam dienas pieaugumam;
 • Barība augšanas tempam virs 700 g/1,5 mārciņām dienā (>2 reizes virs vajadzīgās uzturēšanas normas);
 • Pielāgojiet piena vai tā aizstājēja devu apkārtējās vides temperatūrai;
 • Piedāvājiet pietiekami daudz labas kvalitātes teļu sākumbarības pārejai no piena uz citu barību - Starp barošanas reizēm iztīriet teļu sākumbarības pārpalikumu;
 • Nodrošiniet brīvu piekļuvi svaigam ūdenim;
 • Nodrošiniet pietiekamu telpu kustībām, rotaļām un skriešanai;
 • Sekojiet, lai teļi pieceļas reizi dienā, un pārbaudiet, vai dzīvnieks pieceļoties izstaipās. Ja tā nenotiek, pārbaudiet teļu;
 • Griežot teļiem ragus, izmantojiet vietējās anestēzijas un pretsāpju līdzekli.

izvairīties:

 • Slapji teļi un mitri salmi;
 • Kavēta tādu teļu apskate, kuriem ir samazinātas ēstgribas vai iespējamas slimības pazīmes;
 • Tādu teļu apvienošana grupā, kuru vecums atšķiras vairāk par 3 nedēļām;
 • Slikta gaisa kvalitāte.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem