Vieda saimniekošana

Kāda būs Jūsu fermas nākotne?

DeLaval viedā saimniekošana piedāvā piena lopkopjiem lēmuma pieņemšanas rīkus un tehnoloģijas, kas iekļauj produktus, pakalpojumus un zināšanas, lai iegūtu labākas kvalitātes pienu, nodrošinātu ganāmpulka vadību, produktivitāti un peļņu.

Vieda saimniekošana — mūsu inovācija. Lēmuma pieņemšanas rīki un automatizācija, kas atbalsta fermas vadību, ir inovācija — iekļauta produktos.

Efektīva resursu izmantošana fermā veicina lielākus ieņēmumus un augstāku izslaukumu, kā arī labāku izmaksu pārvaldību. Fermas rentabilitāte ir viens no galvenajiem ilgtspējīgas piena ražošanas pīlāriem.

No slaukšanas vadības līdz pilnīgai fermas pārvaldībai

Mēs saprotam, ka fermeri visā pasaulē sastopas ar problēmu, kā iekļauties nākotnes ekonomikā.

Jūsu — lopkopja — rītdienas panākumu pamatā ir tas, kā jūs izmantojat automatizāciju un informācijas tehnoloģiju, lai veidotu fermā integrētu ražīguma un peļņu veicinošu sistēmu, kas nozīmē vairāk nekā tikai slaukšanu.

Smart-Farming.jpg

Inovatīvo risinājumu klāsts

DeLaval jau šodien piedāvā strauji augošu tādu inovatīvu automātisku risinājumu klāstu, kas radīti, lai piena fermai piešķirtu jaunu elpu. Turklāt arī uzlabotu veidu, kā piena lopkopji optimizē sava laika izmantošanu.

Mūsu viedās saimniekošanas mērķis ir piedāvāt piena lopkopjiem inovatīvas idejas un tehnoloģijas, kas jau tagad palīdz veidot produktīvāku ilgtspējīgu un rentablu nākotni.

DeLaval ir vienīgais piegādātājs nozarē, kas var piedāvāt risinājumus, lai apmierinātu vienotu fermas rentabilitātes skatījumu, izmantojot viedas saimniekošanas septiņus aspektus: pazīsti savu ganāmpulku, baro pareizi, slauc gudri, sargā piena kvalitāti, rūpējies par saviem dzīvniekiem, padari fermu par labu vietu saviem dzīvniekiem un darbiniekiem un veic savu iekārtu apkopi.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem